Čo obsahuje naša cena

 • Zemné práce k základovej doske
 • Realizácia kompletnej základovej dosky s vyvedením sietí 1 m. S maximálnym klesaním terénu na jednej strane do 20 cm. A jedna tvárnica nad terén.
 • Celoplošná hydroizolácia základovej dosky s protiradónovou ochranou
 • Prefabrikované stavebné dielce a ich montáž do štádia hrubej stavby
 • Kompletná strecha, latovanie, poistná hydroizolácia
 • Betónová strešná krytina TERRAN (farba voliteľná)
 • Okná DRUTEX – Iglo Energy (3-sklo, 7-komorový profil) (biele)
 • Vchodové dvere DRUTEX bezpečnostné Iglo Energy (biele)
 • Parapety interiér plast, exteriér Hliník (biele)
 • Komín STADREKO Ø200 mm 6 bm (bez revízie)
 • Vonkajšie zateplenie stavby 100 mm EPS difúzne otvorený
 • Omietka silikónová difúzne otvorená komplet systém (farba do 25 % pigmentu)
 • Podbite presahov strechy OSB doskou a omietnutie
 • Pozinkovaný odkvapový systém KJG (farba podľa krytiny)
 • Bleskozvod s revíznou správou
 • Elektrické podlahové vykurovanie s komfortným ovládaním v každej izbe
 • Vnútorné izolácie priečok Isover RIO 100 mm
 • Strop – kompletný systém parozábrany
 • Vnútorné vyspravenie stien a stropov protipožiarnym SDK
 • Na strope SDK montovaný na CD konštrukciu
 • Zateplenie podlahy 100 mm Podlahový EPS
 • Podlaha: betónový poter 50 mm
 • Elektroinštalácia komplet vrátane revízie, vypínače a zásuvky
 • Vodoinštalácia komplet ukončená stavebnými blendami
 • Doprava všetkých materiálov a pracovníkov na stavbu
 • Likvidácia stavebného odpadu
 • Zriadenie staveniska v zmysle zákona
 • V cene nie je zahrnuté:

 • Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu s energetickým certifikátom (1 500,- Eur)
 • Vonkajšie prípojky: elektrina, voda a kanál
 • Krb
 • Likvidácia zeminy s výkopov a zemných prác
 • Záhradnícke a exteriérové úpravy
 • Oplotenie pozemku
 • Interiérové práce (pokládka podlahovín a dlažby, sanity, interiérových dverí a pod.)


 • Všetko, čo nie je uvedené v cene, je možné po dohode dodať.