Lightbox Example

Konštrukcia


Celý skelet panelu tvorí rámiková konštrukcia, ktorá je vytvorená z dreveného hranolu (KVH), bočné steny rámikovej konštrukcie tvorí konštrukčná stavebná doska (MFP- interiér) a drevovláknitá doska (STEICO-exteriér). Oba materiály výrazne zvyšujú difúzny odpor, zvukovú izoláciu požiarnu ochranu a objemovú hmotnosť panelu. Po mechanickom spojení konštrukčnej dosky a dreveného hranola KVH, vzniká základná báza panelu. Skelet panelu je následne dokonale vyplnený polyuretánom a zaklopený drevovláknitou doskou (STEICO). Polyuretán výrazne spevňuje celú rámikovú konštrukciu a spojením s drevovláknitou doskou (Steico) a stavebnou doskou (MFP) sa dosiahne lepšia stenová tuhosť, difúzny odpor, fázový posun, veľmi dôležitá zvuková izolácia a požiarna ochrana, lepšie mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ale hlavne sa zvýši životnosť celej stavby. Chceme klientovi ponúknuť stavbu, ktorej životnosť a mechanicko-fyzikálne vlastnosti sa približujú k murovanej konštrukcii ale pritom zachovať vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti drevodomu.,

Celý stavebný systém je konštrukčne navrhnutý tak aby bola stavba kompaktná, čo je pri pasívnom dome veľmi dôležité kvôli tepelným stratám. Technická definícia hovorí: súčiniteľ prechodu tepla nepriehľadných konštrukcií energeticky pasívneho domu musí byť menší ako 0,15 W/m2K a súčiniteľ prechodu tepla okien (vrátane rámu) musí byť menší ako 0,85 W/m2K. Montáž drevodomu trvá asi 10 pracovných dní vrátane fasády.

Tepelný odpor steny R=7,8/m2.K/W Tepelný odpor stropu R=9 /m2.K/W
Súčiniteľ prechodu tepla nepriehľadnej konštrukcii U=0,128 W/m2.K
Súčiniteľ prechodu tepla okien IGLO ENERGY DRUTEX U= 0,6 W/m2.K
Fázový posun teplotného kmitu: 9,6 hodiny, Difúzny odpor steny µ=13,97
Pri vonkajšej návrhovej teplote nedochádza ku kondenzácii vodnej pary v stene.
>> Okná a dvere
Prierez obvodovou stenou