Polyuretán s uzavretou bunkovou štruktúrou


Polyuretán s uzavretou bunkovou štruktúrou je najlepší izolačný materiál na svete, ktorý je použiteľný v stavebníctve. Zabezpečuje šetrenie a úsporu energií. Svojou štruktúrou je to v podstate bublinka vzduchu obalená a spojená polyuretánom. V našich výrobkoch používame polyuretán s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, ktorý má najlepšie tepelno-izolačné a stavebno-fyzikálne vlastnosti z dostupných materiálov na trhu.

Polyuretán v stavebnictve porovnanie


Na obrázku vidno, že 25 mm kvalitnej polyuretánovej izolácie nahrádza murivo široké 860 mm. Preto izolácia šetrí energie, priestor a peniaze. Polyuretán s uzavretou bunkovou štruktúrou má vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti a to najmä tepelno-izolačné. Bonusom je difúzna otvorenosť polyuretánu, čím tento materiál priamo konkuruje tehlám a murovaným konštrukciám. Je ľahký, má nízku objemovú hmotnosť,ale zároveň veľmi pevný.

Stavby s použitím nášho polyuretánu, majú najlepší pomer zastavanej a úžitkovej plochy, sú difúzne otvorené, vzhľadom na svoje parametre, dávajú klientovi výhody murovanej stavebnej technológie v spojení s výhodami montovanej stavebnej technológie. Tým vzniká unikátne spojenie, ktoré sa prejavuje v príjemnej a zdraviu prospešnej klíme s extrémne nízkymi nákladmi na prevádzku takejto stavby. 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti polyuretánu λ=0,02 W/m2.K

Náš stavebný systém je vnútorne mimoriadne stabilný,má neobmedzenú životnosť (1500 rokov polčas rozpadu), ktorá nemá vplyv na znižovanie fyzikálno tepelno izolačných vlastností, na rozdiel od ostatných tepelnoizolačných materiálov kde životnosť výrazne negatívne ovplyvňuje ich fyzikálne tepelno izolačné vlastnosti,čo je pre náš stavebný systém neporovnatelnou výhodou.